Kraner og diverse utstyr

Vi har forskjellige kraner og løfteinnretningar i vår maskinpark, og diverse utstyr for kjerneboring, betongsaging og meir. Kontakt oss dersom du har behov for å leige oss for å utføre arbeid.

 

 

 

 

 

Leige av kran med førar, og betongboring/saging

Ved forespørsel kan vi stille med forskjellige løft med bruk av diverse løfteinnretningar som mobilkran, kran, og annet.

Vi utførar og betongsaging, kjerneboring og annet.

Ta kontakt for en uforpliktande og hyggelig samtale!

 

Kranførar:  Jan Magnar Yksnøy

Telefon:     +47 920 36 017

Kontakt oss

Maskin og utstyr

Mobilkran - 90 tonn

Tadano ATF 90-4

 

 

Mobilkrana har god kapasitet til tyngre løft og brukast ofte i samanheng med kraning av sandwich element, hulldekker og anna.

 

Vi har to dyktige kranførarar i Ivar Aambakk.

 

Manitou 

MRT 2150 Privilege

 

Manitouen har ein roterande arm som gjer den fleksibel.

 

Manitouen brukast til mindre løft, og er smidig til bruk av befaring i høgda, med tilbehør som mannskapskorg, gafler og anna.

 

Vi har tre dyktige kranførarar til manitou.

 

Lastebil med kran

 

 

Lastebil blir ofte brukt i forbindelse med frakt av materialar, armeringsnett, mindre anleggsmaskiner og anna. Kran på lastebil gjer arbeidsoppgaver effektive og enklare.

Andre maskiner

Andre maskiner i utstyrsparken vår er maskiner som lift, truck, liten gravemaskin, minigravar og kompaktlastar.

 

Vi har og forskjellige typar hengarar til forskjellig bruk. Det er vanlig tilhengar, tipp, skap og til bil og båt. 

Kjerneboring, stillas og mykje anna

Vi har utstyrspark som inneheld mykje forskjellig utstyr.

Noko av det utstyret vi har er forskjellige kjerneborar, betongsaging, mange typar stillas.

 

Våre tilsette har god erfaring med arbeidsoperasjonar for desse utstyra, og er flink til å kvalitetssikre.