Fakturering

Sjå under for oppsett for fakturering, eller ring oss på 70 06 75 00

 • Standard fakturering

  Som standard fakturering mottek vi faktura på elektronisk format (EHF-faktura).

 • Standard mottak av faktura

  Ein samlefaktura per månad pr. prosjekt.

  Betalingsbetingelse på 30 dagar frå fakturadato.

 • Reglar for merking av faktura

  For å sikre at det er riktig og rett behandling av faktura, må dei bli merka med følgande:

  • Prosjektnummer
  • Prosjektnavn
  • Referanse
  • Tid og stad for leveranse

  Vi forbeheld oss retten til å sende faktura i retur frå leverandørar som ikkje tilfredstiller overnevnte krav, og vi vil ikkje betale kostnader som måtte oppstå på grunn av forsinka betaling dersom faktura er mangelfull.

 • Alternativ til EHF faktura

  Dersom faktura ikkje kan sendast i elektronisk format kan vi ta imot faktura i PDF format som vedlegg på e-post. Faktura og eventuelle vedlegg til fakturaen skal vere vedlagt som et felles PDf dokument. En faktura pr. mail, reglar for merking skal følgast og fakturanummer skal stå i emnefeltet. Faktura på e-post sendast til:

  • 948776901@rekne.no