Ivar Aambakk AS


Entreprenørfirma


Ivar Aambakk AS


Bedriftshistorie

Ivar Aambakk AS er ein byggentreprenør som utførar alle typar byggeoppdrag for både offentlege og private byggherrar.


Firmaet starta i 1931 av Ivar Olai Aambakk som murarmeister og hadde som dei første oppdraga mur og pussarbeid på kraftverket i Krandalen og kredittbanken i Ørsta.Vi har 12 tilsette i Ivar Aambakk AS som er ei blanding av dyktige fagarbeidarar, ingeniørar og ein sivilingeniør.


Våre fagarbeidarar utførar godt håndtverk innanfor treverk, betong og puss-, og stålarbeid.


Med god faglig støtte i administrasjonen, sørgar vi for at kvaliteten og utførelsen er i samsvar med byggherren sine ønsker.Ivar Aambakk AS kan bistå med alle typar byggeoppdrag for byggherren, og sørge for at kunden er tilfreds med kvalitet på utførelse.


Det er viktig for oss å ha ein god dialog og eit godt samarbeid med byggherre.

Informasjon

Over 90 år med kvalitet innanfor vårt fagområde


Etter over 90 år med med anlegg og bygge-oppdrag har Ivar Aambakk AS utarbeid kompetanse, teknikk og erfaringar fra forskjellige arbeidsområder.


Vi stillar sterkt med tilsette som er fagkyndige, og som har fagleg og teknisk støtte i eigen administrasjon.

Arbeidsområde


Som entreprenørar tek vi på oss mange forskjellige oppdrag for både offentlege og private byggherrar. Og for det meste har vi hatt prosjekt i Ørsta / Volda omegn, men er ikkje geografisk bundet til området. 


Vi har diverse kran-oppdrag, samt byggeoppdrag utanfor dette området.


Ivar Aambakk AS sett pris på å bruke lokal arbeidskraft- og samarbeidspartnarar.

Vi verdset kvalitet


I over 90 år har vi i Ivar Aambakk AS verdsatt kvalitet i vår utførelse. Våre fagkyndige tilsette har ei god faglig kompetanse og er dyktige håndtverkarar. Vi har sentral godkjenning for dei fleste arbeidsoperasjonane vi utfører, samt et godt styringssystem for kvalitetssikring og hms.

Vi brukar lokalsamfunnet


Vi i Ivar Aambakk AS likar å bruke lokalsamfunnet til å jobbe med oss. Det er viktig for oss å nytte den lokale arbeidskrafta vi har, slik vi kan hjelpe kvarandre, og støtte lokalsamfunnet. Kontakt oss

Er det noko du lurar på?